LPMan munament header

หลังจากมีการเคลื่อนย้ายรูปหล่อเหมือนองค์ หลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต จากวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต (อุทยานบึงบัว ใกล้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และมีพิธีประดิษฐานรูปหล่อบนแท่นดอกบัว ณ อุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต (บึงบัว) บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 เมษายน 2564 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี และมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

LP Mun munament 02.jpg

ทางวัดไชยมงคล โดยพระภิกษุ 7 รูป สามเณร 14 รูป ได้ดำเนินการเทปูนปิดฐานหลวงปู่ด้านบนเสร็จเรียบร้อย หมดปูนไปทั้งสิ้น 24 คิว ใช้เวลาทำงาน 2 วัน จากนั้นเป็นงานฉาบฐานรององค์หลวงปู่ การติดกระเบื้องโมเสด สีเทา และดำเนินการสร้างบันไดทางขึ้นไปหาองค์หลวงปู่ด้านบน โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากหลายๆ ฝ่าย

LP Mun munament 03

หลังจากการดำเนินการหล่อเสา เทคานรับชานบันได ทำการหล่อขั้นบันไดจนเสร็จเรียบร้อย ก็ได้ทำการถอดโครงเหล็กที่ยึดด้านหลังองค์รูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกพร้อมกับทำการทาสีตกแต่งรูปหล่อให้มีความสวยสง่า ติดตั้งหัวเสาและราวบันไดให้เรียบร้อยสวยงามต่อไป

LP Mun munament 05

รวมทั้งงานปรับพื้นที่เตรียมสร้างอนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 "กุฎิจำลองจากวัดป่าหนองผือนาใน" ซึ่งท่านวีระพงษ์ เดชบุญ อดีตท่านศึกษาธิการจ้งหวัดอุบลราชธานี บริจาคไม้ทั้งหมดครบแล้ว รอวันเวลาที่เหมาะสมคาดว่าจะเป็นห้วงหลังจากสร้างบันไดแล้วเสร็จจะดำเนินการต่อไป ในส่วนปรับภูมิทัศน์รอบอนุสรณ์สถานบ้านเกิดองค์หลวงปู่ เสร็จเรียบร้อยระดับหนึ่งรอการจัดสวนประดับให้สวยงาม ส่วนแปลงบัว ได้เก็บวัชพืชขึ้นเกือบหมดแล้ว แต่คงต้องเติมปุ๋ยลงไปบ้าง เพราะดอกบัวค่อนข้างโรยคิดว่าคงขาดปุ๋ยบำรุง ญาติโยมท่านใดมีกำลังศรัทธาจะช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็ยินดี ติดต่อผ่านทาง Facebook : สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล

 

อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.