sunee header

มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด ณ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานสงฆ์ให้ศีล ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก

sunee 01

sunee 02

พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา กล่าวว่า ทางวัดไชยมงคล ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล ให้แก่ คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ในโอกาสอายุครบ 77 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติในสิ่งที่ผู้มีพระคุณได้เสียสละทุนทรัพย์จํานวนมาก สร้างอาคารเรียนและหอประชุมโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เพื่อการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

sunee 03

สำหรับ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล จัดการศึกษาภาค บังคับให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านค่าครองชีพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้าง อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ชั้น มูลค่า 10 ล้านบาท และ อาคารหอประชุม มูลค่า 2 ล้านบาท รวมมูลค่าการบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ จํานวน 12 ล้านบาท ถือว่าท่านเป็นผู้มีอุปการคุณต่อเด็กนักเรียนมากกว่า 600 คน ที่ทางโรงเรียนดูแล จะได้มีอาคารเรียน มีหอประชุมที่มีความสมบูรณ์ มีความพร้อมได้ใช้ ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

sunee 04

เดิม โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา มีอาคารเรียนอยู่ 1 หลัง สร้างด้วยไม้เก่าๆ ผุๆ นํามาประติดประต่อกัน ส่วนมากจะได้รับบริจาคมา เช่น ไม้กระดานก็ได้รับบริจาค ท่านที่มีบ้านเก่าๆ มีความประสงค์จะสร้างบ้านใหม่ ก็จะมาหาหลวงพ่อ (พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล) ขอให้หลวงพ่อพาคนไปรื้อเอาไม้ เพื่อนํามาสร้างโรงเรียน พื้นกระเบื้องหลากสีก็เกิดจากท่านผู้ใจดีหลายๆ คน นํากระเบื้องที่เหลือใช้ อาจจะคนละ 5-6 แผ่น รวมกันก็เป็นจํานวนหลายร้อยแผ่น หลวงพ่อท่านก็จะนํามาปูพื้นห้องเรียน

sunee 05

อย่างไรก็ตาม แม้สภาพอาคารเรียนจะไม่สมบุูรณ์ แต่ด้านการศึกษา หลวงพ่อทุ่มเทเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่นักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา นอกจากนั้น โรงเรียนยังให้เรียนวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย เช่น การทําไส้กรอก การทําไอศกรีม เป็นต้น แม้กระทั่งเรื่องอาหาร ที่นี่ให้อาหารทั้งเช้าทั้งเที่ยง นักเรียนทุกคนต้องได้ทานข้าวเช้าก่อนจะเข้าเรียน หลวงพ่อไม่เคยเก็บค่ารถรับ-ส่ง ไม่เคยเก็บค่ากิจกรรมใดๆ เลย

sunee 06

การบริจาคทุนทรัพย์ของคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เพื่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุมใหม่ทั้งหมด จึงเปรียบเหมือนเทวดาใจดี ที่เดินทางลงมาสู่โลกมนุษย์ มาสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างความหวัง สร้างพลัง ให้กับเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะเปราะบางต่อปัญหารอบด้าน จนชีวิตแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่จะเดินต่อไป

sunee 07

คุณแม่เปรียบเสมือนหยาดพิรุณที่สาดส่องลงมาจากฟากฟ้า โปรยปรายลงมาหยาดรดสร้างความชุ่มฉ่ำ เหมือนหยาดน้ําทิพย์ ตกลงมาชโลมจิตใจของเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส จนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยากว่า 655 คน ต่างเรียกคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เทวดาผู้เดินทางจากสรวงสวรรค์ มาเติมพลังให้กับเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสว่า... “คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี แม่พระผู้อารีย์แก่เด็กผู้ยากไร้"

sunee 08

sunee 09

sunee 10

sunee 11

sunee 12

sunee 13

ขอบคุณภาพ/ข่าวจาก : GuideUbon.com

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.