donate

วัดไชยมงคล เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นลำดับที่ ๔ ในบรรดาวัดที่สังกัดธรรมยุติกนิกายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดแรกที่สร้างคือ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสุทัศนาราม และ วัดไชยมงคล เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ (พ.ศ.๒๔๐๙ – ๒๔๒๕) ตั้งอยู่ เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๘๙.๗ ตารางวา ตามเอกสาร โฉนดที่ ๑๙๔๕ เลขที่ดิน ๑ หน้าสำรวจ ๑๐๖ เล่มที่ ๒๐ หน้า ๔๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ จรดถนนพโลชัย
  • ทิศใต้ จรดถนนสุรศักดิ์
  • ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก จรดที่ดินเอกชน

candle 2562 01

วัดไชยมงคล นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ-สามเณรแล้ว ทางวัดยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น

  • การสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา ด้วยการจัดทำ "ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่" ร่วมในขบวนแห่ทางวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปีเสมอมา
  • งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เพื่อรักษาประเพณี "ฮีต ๑๒ คอง ๑๔" ของชาวอีสานให้ยังคงอยู่ สืบสานเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้เรียนรู้ สืบทอดต่อไปในภายภาคหน้า

julakatin 2564 01

และดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ด้วยการจัดตั้ง โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล เพื่อเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความทัดเทียมด้านการศึกษา ก่อตั้งโดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมวัย (อนุบาล 1-3) ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ซึ่งมีค่าใช่จ่ายประจำเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา) นอกจากนั้นยังให้บริการอาหารกลางวัน บริการรถยนต์รับ-ส่ง ฟรี รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องแบบชุดนักเรียน ชุดกีฬา หนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา

sunee 05

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนจาก คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด ในการบริจาคสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น และหอประชุม ๑ หลัง มูลค่า ๑๒ ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนยังมีความต้องการอาคารเรียนขนาด ๔ ชั้น ๒๐ ห้องเรียนอีก ๑ หลัง (สร้างในบริเวณด้านข้างติดกับอาคารเดิม) และมีแผนจะรื้ออาคารไม้หลังเดิมในฝั่งตรงข้ามออก เพื่อขยับขยายทำสนามกีฬาสำหรับนักเรียนในโอกาสต่อไป

การดำเนินการทั้งการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน เงินเดือน-ค่าตอบแทนครู และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการวางแผนทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และสนามกีฬาเพิ่มเติมนั้น ต้องใช้เงินอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์มายังญาติโยม ผู้มีจิตอันเป็นกุศลต้องการร่วมทำบุญเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาร่วมกัน

ท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการสนับสนุนกับทางวัดไชยมงคล สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม/บริจาคได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742 ท่านสามารถบริจาคผ่านทางบัญชี

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี หมายเลขบัญชี 287-0-31545-7 และ
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาอุบลราชธานี หมายเลขบัญชี 020160954791

และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อทางญาติธรรม ทางวัดไชยมงคลได้เปิดบัญชี Promtpay สแกนง่ายได้บุญ โดยใช้ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร จาก QR Code ด้านล่างนี้

 QR code 1  QR code 2

ขั้นตอนง่ายๆ 1) สแกน QR CODE 2) ใส่จำนวนเงิน 3) ตรวจสอบและยืนยัน 4) ได้รับ e-slip

(ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร)

spor day parade

ขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพุทธเมตตา

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.