โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

forest4king

bua ubon 06เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง วัดไชยมงคล และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยจะดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ฟื้นกลับคืนเป็นป่าอุดมศมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและให้ความชุ่มชื่นต่อผืนดิน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี้ มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการจัดหาพันธ์ต้นไม้จำนวนอย่างน้อย ๓,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วยพันธ์กล้าไม้ได้แก่ พยอม ลำดวน ขี้เหล็ก มะม่วง มะพร้าว ขนุน มะขาม และอื่นๆ และจะดำเนินการปลูกในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี (หนองช้าง) บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านพุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน ที่สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว สามารถจัดหาพันธ์ไม้ยืนต้นต่างๆ หรือจะบริจาคเป็นจตุปัจจัยเพื่อให้ทางคณะกรรมการจัดหาพันธุ์ไม้ไปดำเนินการปลูกในโครงการดังกล่าว หากท่านใดมีจิตศรัทธา ประสงค์จะบริจาค สามารถนำไปบริจาคได้ที่

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘ และทางมือถือหมายเลข ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐

ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางสถานีเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง FM 99.75 MHz และทางสถานีวิทยุออนไลน์ (Radio Online Chaimongkol.net) ได้ทุกวัน

Search

Copyright ©2020 www.chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m