move lp mann 04

ตามที่ทาง วัดไชยมงคล ได้เคยกำหนดวันในการเคลื่อนย้ายรูปหล่อเหมือนองค์ หลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต จากวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต (อุทยานบึงบัว ใกล้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น แต่จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำเป็นจะต้องเลื่อนออกมาเป็นเดือน เมษายน  และได้มีกำหนดการที่ชัดเจนแล้วดังนี้

กำหนดการเคลื่อนย้ายรูปหล่อเหมือน
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล
ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 09.09 น.
 • ดำเนินการเคลื่อนรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ขึ้นประดิษฐานบนรถเทลเลอร์ ดำเนินการเคลื่อนรูปหล่อองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต มุ่งสู่พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต บ้านหนองช้าง คำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
เวลา 07.39 น.
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
 • ประธานสงฆ์ให้ศีล
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีนำคณะพุทธศาสนิกชน "ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนครแห่งธรรม"
 • พิธียกรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล ขึ้นประดิษฐานบนฐานบัว
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีนำคณะพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธียกรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล ขึ้นประดิษฐานบนฐานบัว (โยงฝ้ายจากรูปหล่อองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ลงมายังประธานในพิธีแล้วต่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชน)
 • พระพิธีธรรมเจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วพุทธศาสนิกชนทั้งมวลเปล่งวาจาว่า "สาธุ" ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม
 • ประธานในพิธีนำญาติโยมพุทธศาสนิกชนวางขันหมากเบ็ง หน้าแท่นองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
 • ประธานในพิธี/พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหาร
 • เสร็จพิธี

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.