move lp mann 01

ตามที่ทาง วัดไชยมงคล ได้กำหนดวันในการเคลื่อนย้ายรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต จากวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต (อุทยานบึงบัว ใกล้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม ปี 2564 นี้ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการมาแจ้งให้ท่านทราบดังนี้

ความเคลื่อนไหวพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

#หลวงปู่มั่นบุคคลสำคัญของโลก

1. คณะทำงานได้เร่งติดตามเรื่อง "การขอเปลี่ยนสภาพใช้พื้นที่สาธารณะ" จากเดิมให้เป็น "แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี ท่านที่ดินจังหวัด ธงชัย ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน มีท่านวุฒิชัยจากชลประทาน เตรียมพร้อมลงพื้นที่แนวจิตอาสา โดยจะนำคณะทำงานดูความชัดเจนของแผนผังระหว่างพื้นน้ำกับพื้นดินโดยรอบทั้งหมด

2. เตรียมการย้ายรูปปั้นเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สูง 19 เมตร ที่ทำเสร็จแล้ว จากวัดไชยมงคลไปยังอุทยานบึงบัว ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้ โดยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น กฟภ.อุบลฯ สนับสนุนรถเครนยกติดตั้ง และอื่นๆ

3. ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่าน ผู้ว่าฯ สฤษดิ์ วิฑูรย์ ได้มอบให้โยธาธิการจังหวัด ออกแบบหอเทียนมั่น สูง 79 เมตร มาสร้างที่อุทยานแห่งนี้ (เดิมเคยมีการเสนอสร้างระหว่างแม่น้ำมูลอุบลฯ-วาริน ซึ่งต้องลงทุนมากเพราะอยู่ในบริเวณน้ำท่วม)

3. อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่ 526 ไร่ ส่วนที่เป็นพื้นดิน 252 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นน้ำ

4. อุทยานตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ไปมาสะดวก เส้นทางสายอุบลฯ-ยโสธร เนื้อที่ขนาดใหญ่ 526 ไร่ ที่หาได้ยากมากๆ ไม่ไกลจากตัวจังหวัด ขับรถเพียง 10 นาทีก็ถึงแล้ว (นับจากหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่)

5. ที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวตำบลหนองขอน และของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีข้อบัญญัติรองรับการดำเนินงานไว้แล้ว กำลังรอ "คณะผู้บริหารอบจ. ชุดใหม่" ให้ทาง กกต. รับรอง รออีกสักระยะก็พร้อมจะมาทำถนนคอนกรีตเข้าสู่อุทยานบึงบัว

7. จังหวัดรัอยเอ็ดมีหอโหวต ยโสธรมีอาคารพญาคันคาก มุกดาหารมีหอแก้วชมเมือง อุบลราชธานีจะมีหอเทียนมั่นที่สวยสง่างาม พร้อมรูปปั้นสูงตระหง่าน ล้อมรอบด้วยสวนบัวนานาพีนธุ์

8. เจ้าภาพหลักคือ "อบต.หนองขอน" เจ้าของพืื้นที่ ผ่านเวทีประชาคมชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บ้านแล้ว ท่านหลวงพ่อวัดไชยมงคล ก็ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหนองขอนนี้ เลยได้รับการนิมนต์ให้เป็นผู้นำหัวกระบวน

9. หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดใว้แล้วทั้ง 17 หน่วยงาน พร้อมจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมขับเคลื่อนหนุนเสริม เช่น อบจ. ชลประทาน วัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น

10. ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งคณะทำงานพวกเราเห็นเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแก่ลูกหลานชาวอุบลเลยมาช่วยหนุนเสริม ล้วนจิตอาสา

11. อุบลราชธานีได้ชื่อว่า "เมืองดอกบัวงาม" ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมบัวนานาพันธุ์ มาอุบลมาชมมาเที่ยวมาถ่ายภาพกับดอกบัวได้เลย คำพูดตัดพ้อต่อว่า มายาวนานว่า.. "อุบลเมืองดอกบัวงามแต่ไม่เห็นบัวสักต้นเลย" ก็จะหมดไป

12. "ม่วงกษัตริย์" คือบัวพันธุ์สวยงามมากที่คณะทำงาน และผู้มีจิตอาสาช่วยกันฟูมฟักจัดหามาปลูกจนสำเร็จ ปลูกใว้หน้าแท่นรูปปั้นใว้ บูชาหลวงปู่มั่น

13. ทุกท่านสามารถให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ผ่านทางไลน์กลุ่มนี้ได้ ในสถานการณ์โควิด

รศ.ดร.เสถียร ยุระชัย
นายกสมาคมต่อต้านการทุจริต
รองประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัว
คณะทำงาน
โทร. 0994614261
26 ม.ค. 64

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องญาติธรรมทุกท่านร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดจะนำมาเรียนให้ทราบต่อไป

putta uttayan lp man 01

putta uttayan lp man 02

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวัดและเครื่อข่ายพี่น้องฮักแพงตุ้มโฮมลูกหลานอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำความสะอาด เตรียมสถานที่ในพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต รวมทั้งเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาใกล้บึงบัวเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

putta uttayan lp man 03

ส่วนที่วัดไชยมงคล ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการทำความสะอาด ตกแต่งรูปหล่อ และตระเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการขนย้ายเคลื่อนรูปหล่อกันอยู่ทุกวัน

move lp mann 02

ท่านผู้มีพลังศรัทธาทุกท่าน เผื่อท่านมีเวลาแวะเวียนมาดูความก้าวหน้าของการก่อสร้างรูปหล่อเหมือน องค์หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ได้ที่วัดไชยมงคล ได้ทุกวัน ก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ไปประดิษฐานที่ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป

move lp mann 03

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.