pooman 1

ศูนย์พุทธธรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต

ตามที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล และคณะศิษยานุศิษย์ ได้มีดำริในการสร้าง "ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต" ขึ้นในบริเวณพื้นที่ 59 ไร่ ณ อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี (หนองช้าง-หนองขอน) เพื่อสืบสานความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ทั้งทางคันธุระและวิปัสสนาธุระ มีความเจริญรุ่งเรืองระดับโลก ถือเป็นถิ่นกำเนิดของพระอริยสงฆ์มากหลาย เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต และหลวงปู่ชา สุภัทฺโท เป็นต้น

ในการนี้ ได้มีการระดมทุน เพื่อสร้างรูปหล่อ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีความงาม จารึกไว้ในแผ่นดิน เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจให้กับชาวอุบลราชธานี และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต" ในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็น "บุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564" นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ

LP mun Unesco

ความคืบหน้าล่าสุด

จากพลังความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ทำให้ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ได้ยืนตระหง่านเป็นสง่า แสดงเจตจำนงค์ความเป็นพระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งชาตกาล เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานถาวร ณ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต ต่อไป

LP Mun bronze 01

เรามาร่วมมืออีกแรงสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนา เสริมแรงศรัทธา เพื่อพัฒนาใจคน ให้ออกจากวังวนของกิเลสเฉกเช่นพระพุทธองค์ ร่วมสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้ได้ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี "วัดไชยมงคล ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง" ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 020157716299 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 0818782460

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต จากเว็บไซต์ ประตูสู่อีสาน www.isangate.com

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.