flood ubon 2019

ากเหตุอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีในปี 2562 นี้ แม้ในสถานที่บริเวณวัดไชยมงคลจะไม่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ก็ได้รับผลกระทบในหลายๆ ส่วนเช่นเดียวกันทั้งทางตรงและทางอ้อม

  • ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต (ที่อุทยานบึงบัว หนองช้าง ข้างวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) จมอยู่ใต้น้ำร่วมสองสัปดาห์แล้ว ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ได้แต่นั่งมองความสูญเสีย อีกไม่นานมันคงผ่านไปแล้วเราค่อยมาเก็บกวาดบูรณะใหม่ ที่เป็นห่วงมากคือ ต้นไม้ร่วม 1,000 ต้นที่กำลังเจริญเติบโต สูงร่วม 5-6 เมตรแล้ว เขาจะอยู่อย่างไร?
  • โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา ถึงแม้ในส่วนของตัวอาคารไม่ได้รับผลกระทบ แต่ตัวลูกๆ นักเรียนตามชุมชนต่างๆ จากการสำราจร่วมๆ 200 คนที่ต้องอพยพจากบ้านของตัวเองไปตามแหล่งพักพิงชั่วคราว ขณะนี้กำลังตามลงไปช่วยลูกๆ เหล่านั้นอยู่ สู้ๆ น่ะลูกๆ ของเรา อีกหน่อยมันก็ผ่านไป ทุกคนต้องมีกำลังใจอย่าท้อแท้ สิ้นหวังเราต้องเติมพลังเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคให้ได้
flood ubon2019 01 flood ubon2019 02
flood ubon2019 03 flood ubon2019 04
flood ubon2019 05 flood ubon2019 06
flood ubon2019 07 flood ubon2019 08 width=
flood ubon2019 09 flood ubon2019 10
flood ubon2019 11 flood ubon2019 12

ทั้งหมดนี้ คือภาระกิจเร่งด่วนของเราที่ต้องรีบดำเนินการ ท่านที่พอมีพลังที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ภาระกิจคลี่คลายไปในเชิงบว กร่วมสะสมบุญได้ที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคลได้โดยตรง จะเป็นตัวแทน เป็นสะพานบุญ ให้กับทุกท่าน เบอร์ประสานติดต่อสอบถาม 081-8782460 หรือจะใช้ช่องทางไลน์ก็ให้ใช้เบอร์โทรนี้ จะสามารถประสานติดต่อทางไลน์ได้

วันที 12 กันยยน 2562 เข้าไปช่วยนักเรียนชุมชนบ้านกุดชุม ชุมชนบ้านยาง ชุมชนหนองกินเพล เห็นสภาพแล้วสุดแสนสงสารต้องออกมานอนกลางดินกินกลางทราย นอนไม่หลับคิดถึงบ้าน ก็ได้แต่ต้องอดทนน่ะลูกๆ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราต้องทำตัวให้อยู่กับมันให้ได้ อีกไม่นานมันก็ผ่านไป สิ่งที่หนักกว่าวันนี้คือ อนาคตข้างหน้าเมื่อทุกอย่างค่อยๆ ผ่านไปตามกาลเวลา การช่วยเหลือก็หายไปความทรงจำก็เลือนลาง ในเมื่อผลิตผล ข้าวกล้า นาสวน ถูกทำลายไปหมดสิ้น แม้แต่การศึกษา ก็ต้องขาดช่วง เราก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่ อาจใช้วิธีการนำครูเข้าไปสอนยังศูนย์พักพิงที่ลูกๆ เราพักอยู่ กำลังประเมินความเป็นไปได้น่ะลูกๆ นักเรียนทุกคน ส่วนที่ศูนย์พุทธธรรมไม่ต้องพูดถึงเสียหายเกิน 100% ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ มนุษย์เราจะถือว่าเป็นเพื่อนแท้ เพื่อนตายเมื่อต้องดูแลกันอยู่ 3 ยาม คือ ยามเจ็บ ยามจน และยามจาก ก็ช่วยกันตามกำลังความสามารถใจเราก็จะเป็นสุข

flood ubon2019 13 flood ubon2019 14
flood ubon2019 15 flood ubon2019 16

วันที 15 กันยายน 2562 ได้เข้าไปช่วยลูกๆ พุทธเมตตาวิทยา และชุมชนกุดชุม / หนองกินเพล / วังสว่าง / คูเดื่อ / วังยาง เดินทางท่ามกลางน้ำล้อมรอบมองเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยของลูกๆนักเรียน สู้ๆ น่ะพวกเรา เราจะเดินไปด้วยกันฝ่าฟันไปด้วยกันและจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง

flood ubon2019 17 flood ubon2019 18
flood ubon2019 19 flood ubon2019 20
flood ubon2019 21 flood ubon2019 22
flood ubon2019 23 flood ubon2019 24
flood ubon2019 25 flood ubon2019 26
flood ubon2019 27 flood ubon2019 28
flood ubon2019 29 flood ubon2019 30

ภาระกิจที่ทำอย่างต่อเนื่องคือ งานด้านการศึกษา วันศุกร์ที่ผ่านมาจัดครูโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเป็น 4 กลุ่ม ออกสอนเสริมตามชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  รวมทั้งจุดอพยพทั้งหมดอย่างครอบคลุม เห็นความกระตือรือล้นของลูกๆ นักเรียนแล้วก็อดชื่นใจแทนผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่าน ที่เติมพลังช่วยเหลือลูกหลานเยาวชนให้เขาได้เรียนรู้เพื่อเป็นรากฐานของชีวิตเขาในอนาคตต่อไป

flood ubon2019 31 flood ubon2019 32
flood ubon2019 33 flood ubon2019 34
flood ubon2019 35 flood ubon2019 36
flood ubon2019 37 flood ubon2019 38
flood ubon2019 39 flood ubon2019 40

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.