home4child

สำเร็จแล้ว อีกพลังของความร่วมมือเติมเต็มให้กับลูกนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านการศึกษา และความเป็นอยู่ในสังคม ด้วยการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน ร่วมใจกันสร้าง บ้านแก้วบ้านขวัญ ให้กับครอบครัวของ เด็กชายนนทกร ไสลรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ เด็กชายชนัตพล ไสลรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 จะเป็นวันส่งมอบ บ้านแก้ว บ้านขวัญ ให้กับนักเรียนของเรา นำ้ใจทุกหยด แรงเหงื่อทุกหยาดไหลราดรดลงมารวมกันด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่น ศรัทธา กล้าหาญ ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ในการเสียสละเพื่อสร้างกุศลในครั้งนี้

home4child 01 home4child 02
home4child 03 home4child 04
home4child 05 home4child 06
home4child 07 home4child 08
home4child 09 home4child 10
home4child 11 home4child 12
home4child 13 home4child 14
home4child 15 home4child 16

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.