julakatin 2565 1

วัดไชยมงคล ยังคงสืบสานงานบุญประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี"เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา และร่วมสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำเนิดของพระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทอด ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

julakatin 2565 2

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐิน กองบุญละ ๑ บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กอง หรือ ๑,๒๙๙ บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับ พระรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก ๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

ทุกท่านสามารถติดต่อร่วมสมทบกองบุญกฐินได้ผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 หรือ โทรสาร 045-244742 หรือแจ้งผ่านทาง ID Line : 081-8782460 หรือทาง Facebook Messenger : สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล หรือผ่านช่องทางการโอนเงิน

 • บัญชีวัดไชยมงคล เพื่องานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนชยางกูร หมายเลขบัญชี 287-0-31545-7
 • บัญชีวัดไชยมงคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาอุบลราชธานี หมายเลขบัญชี 020160954791
 • ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร QR Code Donate ที่แสดงในเมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์

ดาวน์โหลดใบปวารณา จุลกฐิน ๒๕๖๕ ที่นี่

julakatin 2565 3

กำหนดการจัดงาน

 วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๙ น. พราหมณ์ทำพิธีอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เข้าสู่ปริมณฑลพิธีบูชา พรรณนา ทำขวัญ อภิเษกต้นฝ้าย ณ ลานปลูกฝ้าย
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเปิดงาน “งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี”
 
 • ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พิธีกรอาราธนาศีล
 • ประธานสงฆ์ให้ศีล
 • ประธานจัดงาน “งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าวรายงาน
 • ประธานกล่าวเปิดงาน / ประธานลั่นฆ้อง ๓ รา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 • การแสดงรำเอ้ดอกฝ้าย (ลานต้นฝ้าย)
 • ประธาน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมเก็บดอกฝ้าย
 • ประธาน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมขบวนแห่ดอกฝ้ายสายใยบุญ จากลานเก็บดอกฝ้ายนำไปมอบให้ประธานจัดงาน นำโดยขบวนฟ้อนรำกลองตุ้ม จากบ้านหนองบ่อ)
 • ประธาน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ
เวลา ๑๐.๐๙ น. เริ่มกิจกรรม “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร”

กิจกรรมเล่าขานตำนานลานฝ้าย “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร”

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ เป็นขั้นตอนการปลูก บำรุงรักษาต้นฝ้าย
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เก็บฝ้ายสายธารบุญ เก็บปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม เป็นการคัดแยกเมล็ด ทำให้เป็นปุยฟู ม้วนให้เป็นหลอด เข็นให้เป็นเส้นฝ้าย
ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา การทำให้เป็นใจ ปั่นใส่หลอดเตรียมใส่กระสวย
ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ การดึงเอาเส้นด้ายจากกง แล้วนำไปขึงกับเครือ ไปจนถึงกระบวนการร้อยด้ายยืนเข้ารูเขา สอดด้ายยืนกับรูฟืม
ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ต่ำหูก ผูกสายธรรม ขั้นตอนการถักทอให้เป็นผืนผ้า
ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ ตัดเย็บ เก็บสายใย ขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งคือ สบง จีวร หรือสังฆาฎิ หรือทั้งหมด
ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ย้อมด้ายสายพระธรรม ขั้นตอนการนำผ้าสบง จีวร หรือสังฆาฎิ หรือทั้งหมดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อย แล้วนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ
ฐานการเรียนรู้ที่ ๙ มหาบุญจุลกฐิน พิธีทอดกฐิน

เล่าขานตำนานลานข้าว

 ๑. ลานข้าวหลาม  ๒. ลานข้าวต้ม  ๓. ลานข้าวปุ้น (ขนมจีน)  ๔. ลานข้าวจี่
 ๕. ลานข้าวมธุปายาส  ๖. ลานข้าวเม่า  ๗. ลานข้าวโป่ง  ๘. ลานข้างปาด

ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสานจากสถานศึกษาต่างๆ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกวดเล่านิทานด้วยภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ศาลาธรรมสามัคคี)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภทขันหมากเบ็ง (ลานฝ้ายสายใยบุญ)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ศาลาธรรมสามัคคี)
เวลา ๑๗.๐๐ น.

ประธาน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน รวมที่หน้าเวทีกลางเพื่อร่วมกิจกรรม

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • พิธีฮ่วมกันกินข้าวแลง
 • เบิ่งการแสดงลูกหลาน
 • เล่าตำนานเมืองอุบล
 • สนุกสนานรำวงย้อนยุค
 เวลา ๑๙.๐๐ น.  การแสดงดนตรีอีสาน
 เวลา ๒๓.๐๐ น.  ชมการแสดงหมอลำคู่
 เวลา ๒๔.๐๐ น.  การละเล่นสาธิต “รำผีฟ้า” ของชาวเขมร
 วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จำนวน ๑๐๙ รูป (บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน จำนวน ๑๐๙ รูป (ฉันในบาตร)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน “เส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน” เส้นทางธรรมสาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ อุบลราชธานีประกอบด้วย
 
 • ขบวนกลองยาว
 • ขบวนรำ
 • ขบวนผ้ามหาบุญจุลกฐิน (ตั้งอยู่บนบุษบก ขับเคลื่อนด้วยเกวียน)
 • ขบวนบริวารกฐิน
 • ขบวนนั่งสามล้อห้อทำบุญ
 • ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสู่กระบวนการฐานการเรียนรู้ที่ ๙ พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน
 
 • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
 • ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
 • พระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกน์ผ้ากฐิน สวดกรรมวาจา
 • พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมงานทุกท่าน กรวดน้ำรับพร
 • สามเณรโครงการหยาดพิรุณอุ่นเกล้า ขับร้องสรภัญญะ “แรงบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้า”
 • ประธานการจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าวขอบคุณประธานและผู้มาร่วมงานทุกท่าน
 • พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวสัมโมทนียกถา มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๑.๐๐ น.
 • ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร
 • ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันรับประทานอาหาร
 • เสร็จพิธี

julakatin 2565 3

ท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ วัดไชยมงคล โทรสาร (๐๔๕)๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐, อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.chaimongkol.net

หรือท่านต้องการจะร่วมการกุศลครั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี "ลานบุญลานปัญญาวัดไชยมงคล" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ หมายเลขบัญชี 322-0-39137-0 ได้ หรือผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร QR Code Donate ที่แสดงในเมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นี้

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.