Print
Hits: 779

katin2564 01

วัดไชยมงคล ยังคงสืบสานงานบุญประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี" เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา สร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำเนิดของพระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทอด ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐิน กองบุญละ ๑ บาท ท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กอง หรือ ๑,๒๙๙ บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับ พระรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เหล็กน้ำพี้ ความสูง ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

ทุกท่านสามารถติดต่อร่วมสมทบกองบุญกฐินได้ผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 หรือ โทรสาร 045-244742 หรือแจ้งผ่านทาง ID Line : 081-8782460 หรือทาง Facebook Messenger : สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล หรือผ่านช่องทางการโอนเงิน

ดาวน์โหลดใบปวารณา จุลกฐิน ๒๕๖๔ ที่นี่

katin2564 02