Print
Hits: 754

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

โรงเรียนพุทธเมตาวิทยา

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสและการศึกษาที่ทัดเทียม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความรัก นำพาศิษย์สู่เป้าหมาย (Love of School) โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนสร้างสิ่งที่ดีๆ แก่ลูกหลานท่านดังนี้

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

หลักฐานการสมัครเรียน

ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่ายในการศึกษา และนักเรียนจะได้รับ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ที่

ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

ตั้งอยู่ภายในวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ข้างศาลากลางจังหวัดหลังเก่า/ ด้านหลังห้างอุบลพลาซ่า/ ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ โทร. 081-8782460

 มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้กับลูกหลานที่ไม่มีความพร้อม ด้านสถานะทางครอบครัว รายได้ โอกาส เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาที่ทัดเทียมในสังคม เพื่อก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ