teacher recruitment

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ประเภทครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ครูผู้สอนคนไทย จำนวน 4 ตำแหน่ง วิชาเอก
  • ภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
  • คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  • ปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
 2. คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • มีความมุ่งมั่น ความอดทน และความรักในอาชีพครู
  • เป็นผู้มีความเสียสละในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมจะรับความรู้จากบุคคลอื่น
  • มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
 3. ระยะเวลาการรับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 4. สถานที่รับสมัคร
  โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา (ภายในวัดไชยมงคล) วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ติดต่อ 081-8782460

budha metha scool

sunee 06

flood ubon2019 40

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.