julakatin 2562 03

กำหนดการ

จัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 • เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเปิด “ลานบุญคูณฝ้ายสายศรัทธา” ประธานเดินทางมาถึง จุดเทียนบูชาฤกษ์
  • พราหมณ์ทำพิธีอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าสู่ปริมณฑลพิธีบูชาพรรณนา ทำขวัญอภิเษกต้นฝ้าย
  • พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
 • การแสดง “รำเก็บดอกฝ้าย“
 • ประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “เก็บดอกฝ้าย สายศรัทธา” กิจกรรม “ตักบาตรดอกฝ้ายสายใยบุญ”
 • ประธานในพิธี “ลั่นกลองเส็ง” ๓ ชุด พนักงานลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง
 • การแสดง “รำปั่นฝ้ายสายใยบุญ”

กิจกรรม “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร”

  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ :
   ขั้นตอนการปลูกและบำรุงต้นฝ้าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เก็บฝ้ายสายธารบุญ :
   ขั้นตอนการเก็บปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม :
   การคัดแยกเมล็ด ทำให้เป็นปุยฟู ม้วนให้เป็นหลอด เข็นให้เป็นเส้นฝ้าย โรงเรียนวิจิตราพิทยา
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา :
   การทำให้เป็นใจ ปั่นใส่หลอด เตรียมใส่กระสวย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ :
   การดึงเอาเส้นด้ายจากกงแล้วนำไปขึงกับเครือ ไปจนถึงกระบวนการร้อยด้ายยืนเข้ารู เขา สอดด้ายยืนกับรูฟืม โรงเรียนปทุมพิทยาคม
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ต่ำหูกผูกสายธรรม :
   ขั้นตอนการถักทอให้เป็นผืนผ้า โรงเรียนนารีนุกูล ๒
  • ฐานเรียนรู้ที่ ๗ ตัดเย็บเก็บสายใย :
   ขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งคือ สบง จีวร หรือสังฆาฏิ หรือทั้งหมด โรงเรียนหนองขอนวิทยา
  • ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ย้อมด้ายสายพระธรรม :
   ขั้นตอนการนำผ้าสบง จีวร หรือสังฆาฏิ หรือทั้งหมดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อย แล้วนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ โรงเรียนนารีนุกูล
  • ฐานเรียนรู้ที่ ๙ มหาบุญจุลกฐิน :
   พิธีทอดกฐิน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

กิจกรรม “เล่าขานตำนานลานข้าว”

  • ลานข้าวต้มมัด ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี /โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว /บ้านตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
  • ลานข้าวหลาม ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี / บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน
  • ลานข้าวปุ้น (ขนมจีน) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล บ้านตาแท่น อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  • ลานข้าวจี่ ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี / โรงเรียนเยาวเรศศึกษา / ญาติโยมวัดไชยมงคล
  • ลานข้าวมธุปายาส โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี / โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  • ลานข้าวเม่า ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี / ชุมชนบ้านหนองช้าง ต.หนองขอน
  • ลานข้าวโป่ง บ้านตาแท่น อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ / สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
  • ลานข้าวปาด ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  • นิทรรศการ “ฮีตสิบสิบ คองสิบสี่” โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม “ เล่าขานตำนานอาชีพ”

  • สาธิตการทำธูปหอมโบราณ โรงเรียนบ้านนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
  • สาธิตการสาวไหม กลุ่มทอผ้าชาวบ้านหนองบ่อ
  • สาธิตการทอผ้าลายจกดาว (หัวซิ่น) กลุ่มทอผ้าชาวบ้านหนองบ่อ
  • นิทรรศการหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอุบลราชธานี
  • สาธิตการทำของที่ระลึกสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สาธิตการสานตะกร้า กระเป๋าจากแถบพลาสติก โคมไฟจากไม้ไผ่ ทำปากกาจากไม้ไผ่ สาธิตกุหลาบใบเตย หมวกจ๊อกกี้ หมวกปีกจากกล่องเครื่องดื่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลแสนสุข

กิจกรรมธรรมะเลิศล้ำ ตามธรรมพระพุทธองค์

  • นิทรรศการตามฮอยพระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล “หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต” มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  • ฟังเทศนาธรรมโบราณอีสาน โดยเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง

กิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม

  • การแสดงหุ่นสาย จากโรงเรียนนารีนุกูล
  • การแสดงหนังบักตื้อและการแกะสลักตัวละครหนังบักตื้อ โดยโรงเรียนประชาสามัคคี การแสดงดนตรี ๒๐๐ ชิ้น โดยนายขันทอง สูงสุมาลย์
  • การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค การแสดงหมอลำคู่ ๒๐ คู่ ดร.สมชาย ฐานเจริญ

กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง

กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมการแสดงบนเวที

กิจกรรมการสาธิต

  • การเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (การเดี่ยวพิณ แคน โปงลาง และโหวต)
  • กิจกรรมสืบสานงานฝ้ายหัตถศิลป์ถิ่นอุบล
  • กิจกรรมสาธิตการขับร้องสรภัญญะ
  • กิจกรรมสาธิต งานประดิษฐ์ใบตองพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
  • กิจกรรมสาธิตการเล่านิทานด้วยภาษาถิ่น
  • การแสดงหุ่นสาย โดยโรงเรียนนารีนุกูล
  • การแสดงและสาธิตหนังบักตื้อ โดยโรงเรียนประชาสามัคคี
 • เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิด งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
  • ประธานในพิธีเดินทางถึงอุโบสถ “วัดไชยมงคล”
  • ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกรนำไหว้พระ อาราธนาเบญจะศีล
  • ประธานสงฆ์ให้ศีล
  • ประธานเดินสู่ “ลานคูณฝ้ายสายศรัทธา”
  • พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ บุคคล องค์กร หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน
  • นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเลขานุการจัดงาน”ทอฝ้ายเป็นสาย บุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม) กล่าวรายงาน
  • ประธานกล่าวเปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
  • ประธานเดินไปจุดดอกไม้ไฟ คำว่า”งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
  • ลั่นฆ้องกลองระฆัง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  • การแสดงชุด “ทักทอฝ้าย สายใยบุญจุลกฐิน”
  • การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม ตำนานบุญจุลกฐิน”
  • การแสดงชุด “เขมราฐธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข”
  • การแสดง “ลำเพลินย้อนยุค” โดย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม
  • กิจกรรม “รำวงย้อนยุค” โดยวงดนตรีคีตะบุษย์
   - ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย
   - ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพดอนเจ้าปู่ทองแดง
   - ชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญสนามกีฬากลาง
   - ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
  • กิจกรรม “ฮ่วมกันกินข้าวแลง”
   - ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
   - ชมรมรักป่าไม้
   - ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - สมาคมเชื้อสายเวียดนาม
   - ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย
   - หน่วยงาน องค์กรภาครัฐเอกชน และชมรมต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
   - ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
   - ชมรมผู้สูงอายุเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
   - ชมรมผู้สูงอายุเขตอำเภอวารินชำราบ
   - อ.ส.ม. จังหวัดอุบลราชธานี
  • กิจกรรม “เล่าขานตำนานหนังกลางแปลง” โดย อำเภอวารินชำราบ

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 • เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม ”สืบสานตำนานพุทธธรรมดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระ“ จำนวน ๑๐๙ รูป บริเวณลานบุญคูณฝ้ายสายศรัทธา
 • เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ – สามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป บริเวณศาลาการเปรียญวัดไชยมงคล
 • เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน กิจกรรม “เส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน”
  การแสดงดนตรีไทยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน
  • ประธานพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
  • จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
  • ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
  • พระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกน์ผ้ากฐิน สวดกรรมวาจา
  • พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมงานทุกท่าน กรวดน้ำรับพร
   - ประธานการจัดงาน”ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าวขอบคุณ
   - พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวสัมโมทนียกถา
  • มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
 • เวลา ๑๒.๐๐ น. รับมอบวัตถุมงคล
 • เสร็จพิธี

 

lp man sculture

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินครั้งนี้

ดาวน์โหลด "ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพทอฝ้ายเป็นวายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๑๑"

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ กองบุญละ ๑ บาท

 • ติดต่อที่วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742
 • หรือโอนเงินเข้าบัญชีวัดไชยมงคล เพื่องานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ หมายเลขบัญชี 287-0-31545-7
 • หรือโอนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

QR Donate

หมายเหตุ ท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กอง หรือมูลค่า ๑,๒๙๙ บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับมอบรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต (รุ่นชาตกาล ๑๕๐ ปีพระอริยสงฆ์แห่งยุคกึ่งพุทธกาล อารยธรรมแห่งศรัทธา) ขนาดความสูง ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

 ดาวน์โหลดแผ่นพับงานได้จากภาพด้านล่างนี้

BC 1 BC 2 BC 3 BC 4

 julakatin 2562 02

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.