candle festival 2565 02

เทศกาลงานสำคัญในเดือนกรกฎาคม นี้ คือ วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดงานใหญ่ "๑๒๑ ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" อันเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ต้นฉบับกลับมาอีกครั้ง หลังจากต้องงดจัดงานจากโรคโควิดร้ายไปนานถึง 2 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับ ตามคุ้มวัดต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งที่วัดไชยมงคล ก็เริ่มระดมช่างฝีมือมาจัดทำต้นเทียนกันแล้ว

candle ubon

กำหนดการจัดงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านได้มาเยี่ยมชมกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลย มีดังนี้

วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565

 • การเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • พิธี "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565

 • ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • ชมการประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัดต่างๆ ด้วยสีสันแห่งเทียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • พิรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมต้นเทียนทั้งหมด) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน)
  - จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  - จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

candle night 01

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

 • พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565

 • จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565

 • กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

QR code candle

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.