ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ๒๕๖๓

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เป็นประจำทุกปีที่อุบลราชธานีจะมีงานบุญใหญ่ "ฮีตเดือน ๑๑" งานบุญกฐิน กำหนดงานแล้ว “งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในธีมงานที่ชื่อว่า “ตามฮอยธรรม นำฮอยบุญ” มาร่วมกันสร้างผืนผ้าแห่งศรัทธา อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมตามแนววิถีอีสานกันนะครับ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ

 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไม่ให้สูญหายไป
 • เป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างรูปหล่อเหมือน "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" ขนาดความสูง 19 เมตรให้สำเร็จ
 • ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร 4 ชั้น 20 ห้องเรียน "โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา" โรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล เพื่อเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความทัดเทียมด้านการศึกษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองบุญละ 1 บาท ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังรัทธา สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมจองเป็นเจ้าภาพมูลค่า 1,299 บาท คณะกรรมการจัดงานจะได้มอบ พระเศรษฐีนวโกฏิ ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

ดาวน์โหลด ใบปวารณาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี คลิกที่นี่

โอนเข้าบัญชี วัดไชยมงคล เพื่องานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ธ.กรุงไทย สาขาชยางกูร เลขบัญชี 287-0-31545-7

หรือ บัญชี วัดไชยมงคล ธ. ธกส. สาขาอุบลราชธานี เลขบัญชี 020160954791

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742 สำหรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในงานบุญครั้งนี้มีดังนี้ครับ

กำหนดการจัดงาน

“ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี"

(ตามฮอยธรรม นำฮอยบุญ)

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีเปิด ณ “ลานบุญคูณฝ้ายสายศรัทธา” เวลา ๐๙.๐๙ น.

กิจกรรม :

 • รำเก็บดอกฝ้าย -เก็บดอกฝ้ายสายศรัทธา
 • ตักบาตรดอกฝ้ายสายใยบุญ -รำปั่นฝ้ายสายใยบุญ

กิจกรรม : “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร” ฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน

 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เก็บฝ้ายสายธารบุญ
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ต่ำหูกผูกสายธรรม
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ ตัดเย็บเก็บสายใย
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ย้อมด้ายสายพระธรรม
 • ฐานการเรียนรู้ที่ ๙ มหาบุญจุลกฐิน

กิจกรรม : “เล่าขานตำนานลานข้าว”

 • ลานข้าวต้มมัด ลานข้าวหลาม ลานข้าวปุ้น (ขนมจีน) ลานข้าวจี่
 • ลานข้าวมธุปายาส ลานข้าวเม่า ลานข้าวโป่ง ลานข้าวปาด
 • กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
 • การแสดงหุ่นสาย
 • การแสดงหนังบักตื้อ
 • การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค การแสดงหมอลำคู่ การประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็งและบายศรี

นิทรรศการ : ตามฮอยพระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล “หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต”
กิจกรรม : “เล่าขานตำนานหนังกลางแปลง”

กิจกรรม ณ ศาลาธรรมสามัคคี 

๑. การแสดงดนตรีไทย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๒. เทศนาธรรมคำกลอนย้อนยุค
๓. การสาธิตการขับร้องสรภัญญะ
๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๗.๐๙ น.

กิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลาง  (ภาคกลางวัน)

ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

- การแสดงดนตรีพื้นเมือง : โปงลาง “คณะนิติศาสตร์ออนซอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

- การแสดงบนเวที : -ฟ้อนธุง โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว และ ระบำกรับ โดย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
- การสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน : การเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง : โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ตระการพืชผล และโรงเรียนสว่างวีระวงศ์
- การแสดงบนเวที : โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา, โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

กิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลาง  (ภาคกลางคืน)

๑. “รำวงย้อนยุค” โดย วงดนตรีคีตบุษย์

- ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย
- ชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญสนามกีฬากลาง
- ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี

๒. ลำกลอนย้อนยุค

ชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์ โดยคุณแม่เฉลิมศรี ชิณสีดา ณ อำนาจเจริญ และคณะ

กิจกรรมการแสดง ณ ลานกิจกรรม  (ภาคกลางวัน)  เวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

การแสดงรำกลองตุ้ม จากชุมชนบ้านหนองบ่อ
การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ

๑. “รำวงสาวบ้านแต้” โดยชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ ๗ อุบลราชธานี
๒. “ฟ้อนเบิ่งนครพนม” โดยชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว

การแสดงการละเล่นพื้นเมือง

๑. แมวกินปลาย่าง / แข่งเรือบก โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
๒. ม้าก้านกล้วย / เดินกะลา / บักกิ้งล้อ โดยโรงเรียนอุบลวิทยาคม

การเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน

๑. การเดี่ยวพิณ   ๒. การเดี่ยวแคน

การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ

๑. “เต้นบาโสลป” โดยชมรมผู้สูงอายุวัดนาควาย
๒. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

การแสดงการละเล่นพื้นเมือง

๑. เดินกะลา / เดินขาโถกเถก โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๒. เสือกินวัว / งูกินหาง โดยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

การเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน

๑. การเดี่ยวโหวต   ๒. การเดี่ยวโปงลาง

การแสดงการละเล่นพื้นเมือง

๑. มอญซ่อนผ้า / รีรีข้าวสาร โดยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
๒. เดินขาโถกเถก โดยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ

การแสดงหมอลำกลอน

กิจกรรมการแสดง ณ ลานกิจกรรม  (ภาคกลางคืน)  เวลา  ๑๘.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ น.

- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน บุคคลที่ร่วมในการจัดกิจกรรมงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๘.๓๐ น.

- พิธีเปิด งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
- การแสดงชุด “ถักทอฝ้าย สายใยบุญจุลกฐิน”
- การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ผืนผ้าแห่งศรัทธา สร้างบารมีธรรม ตำนานบุญจุลกฐิน”
- การแสดง “เขมราฐธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข”
- การแสดง “ฟ้อนรำขันหมากเบ็ง” โดยชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ

– สนามกีฬากลาง การแสดง “ฟ้อนออนซอนอีสานและอีสานบ้านเฮา” โดยชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ ๒
- การแสดง “รำวงสาวบ้านแต้” โดยชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ ๗ อุบลราชธานี
- การแสดง “ฟ้อนเบิ่งนครพนม” โดยชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว
- การแสดง “เต้นบาโสลป” โดยชมรมผู้สูงอายุวัดนาควาย
- การแสดง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ad1

วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๓๐ น.

- กิจกรรม "สืบสานตำนานพุทธธรรมดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระสงฆ์” จำนวน ๑๐๙ รูป บริเวณลานบุญคูณฝ้ายสายศรัทธา

เวลา ๐๘.๓๐ น.

- ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน กิจกรรม “เส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน”
- การแสดงดนตรีไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- พิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
- ประธานพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
- พระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกน์ผ้ากฐิน สวดกรรมวาจา
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมงานทุกท่าน กรวดน้ำรับพร
- ประธานการจัดงาน”ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าวขอบคุณ
- พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวสัมโมทนียกถา
- มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับมอบวัตถุมงคล

 เสร็จพิธี

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.