ขอขอบพระคุณแรงศรัทธา

katin 2014

ขอขอบพระคุณญาติธรรมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันด้วยความมุ่งมั่นและอดทน จนกระทั่ง "งานทอฝ้าย เป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี" สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนดังเช่นปีก่อนๆ 

ด้วยสถิติมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมศึกษาและเรียนรู้ตลอดงานกว่า 10,000 คน พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานประมาณ 5,000 คน ร่วมตักบาตรพระกัมมัฏฐาน กว่า 2,000 คน ร่วมขบวนแห่ผ้ากฐินยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 800 คน และท่านพุทธศาสนิกชนร่วมทอดมหาบุญจุลกฐินรวม 2,000 คน มียอดรายรับในงานทั้งหมด 3,548,099.75 บาท

katin57 000

Register to read more...

ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ๒๕๕๗

60x60

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดแข่งขัน

สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามหัวข้อที่สนใจดังนี้

- การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
- การประกวดกระทง
- การประกวดกลองยาว
- การประกวดขันหมากเบ็ง
- การประกวดสรภัญญะ

Register to read more...

รับสมัครจิตอาสางานบุญจุลกฐิน

arsa katin2014

พลังขับเคลื่อน กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีลห้า ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี" เพิ่มคุณค่าสายธารบุญ สืบสานตำนานบุญ นำพาฮีตสิบสองครองสิบสี่ ประเพณีอีสาน

การประชุมเตรียมงาน

ขับเคลื่อน "งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีลห้า ประจำปี2557 จังหวัดอุบลราชธานี" จัดกิจกรรมแน่นเหมือนเดิม...ขอบคุณในน้ำใจและศรัทธาที่มั่นคง เปลี่ยมล้นด้วยความดี

katin2014 01

Register to read more...

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานจุลกฐิน

katin2014 logoด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดงานประเพณี โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ ปีที่ ๖” ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการ จัดการประชุมคณะสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต) ปลายเดือนธันวาคม จำนวน ๓,๐๐๐ รูป รวมทั้งหาทุนสนับสนุนกองทุน หยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส และทุกปีได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก ส่วนราชการ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานศึกษาเป็นอย่างดี

Register to read more...

FreshJoomlaTemplates.com 
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘